Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με «συνοπτικές διαδικασίες» αποδέχτηκε στο σύνολο της την προσφυγή της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ώς νόμιμη και βάσιμη κατά της Lechi Group IKE , νυν GSP GROUP IKE (εταιρεία συμφερόντων Ηλ. Κακογιάννη)
Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με «συνοπτικές διαδικασίες» αποδέχτηκε στο σύνολο της την προσφυγή της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» ώς νόμιμη και βάσιμη κατά της Lechi Group IKE , νυν GSP GROUP IKE (εταιρεία συμφερόντων Ηλ. Κακογιάννη)