ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων σε δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα εννιά (2.339) ανέργους