ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα ενώ για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση