ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

27/06/2023 @ 16:19
Άγιοι Τόποι – κατά πρώτον – είναι οι τόποι στους οποίους έζησε, περπάτησε και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους ο Χριστός. Ομοίως Άγιοι Τόποι-κατά δεύτερον- είναι εκείνοι οι τόποι, τα μέρη που τα αγίασε η ζωή και η παρουσία των Αγίων και μεταξύ αυτών και ο Απόστολος Παύλος.
24/03/2023 @ 13:28
Τα λαογραφικά θέματα συνήθως δείχνουν ότι υπάρχει μία αδιάσπαστη ενότητα ανάμεσα στο λαϊκό πολιτισμό, αρχαίο και νέο, με εκφράσεις του αρχαίου να έχουν μεταφερθεί στο νέο.
23/03/2023 @ 08:55
Ήταν αφιερωμένη στον μάρτυρα Κοδράτο ο οποίος μαρτύρησε επί αυτοκράτορα Δεκίου (249-251) ή Βαλεντινιανού (251-259) όταν στην Κόρινθο, κατά το Μαρτυρολόγιο, ανθύπατος ήταν ο Ιάσων. Μαζί του μαρτύρησαν τέσσερις νεανίες, οι Κρησκέντας, Άνεκτος, Παύλος, Κυπριανός.
11/03/2023 @ 13:05
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εταιρείας Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (ΕΔΑΒυΤ) πραγματοποιήθηκε η διάλεξη μου, με θέμα «Το Θεοδοσιανό λιμάνι της Κωνσταντινούπολης», την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, σε συνεργασία µε τον Σύλλογο των Αθηναίων, στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων επί της οδού Κέκροπος 10, στην Αθήνα