Γερή «καμπάνα» έφαγε κομμωτήριο στην Κόρινθο
δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία
  • Καμπάνα 1500 ευρώ σε Κομμωτήριο επεβλήθη απο την Διεύθυνση Ανάπτυξη Π.Ε. Κορινθίας. 

Συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), επιβλήθηκε σε επιχείρηση «Κομμωτήριο»,που βρίσκεται στη Κόρινθο

Κατά τη στιγμή του ελέγχου που διενέργησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές

Δείτε επίσης