Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Motor Oil η εξαγορά της ΑΝΕΜΟΣ RES
Εγκρίθηκε σήμερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ομίλου Motor Oil η απόκτηση του 25% της ANEMOΣ RES από την θυγατρική MORE, η οποία κατέχει πλέον το σύνολο (100%) των μετοχών της ANEMOΣ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2022 είχε ολοκληρωθεί η αρχική πώληση του 75% της ΑΝΕΜΟΣ RES προς την MORE.

 

«Με τη σημερινή ολοκλήρωση της συμφωνίας, που αποτελεί το μεγαλύτερο project εξαγοράς για τον Όμιλο, η Motor Oil ενισχύει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμά της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ισχυροποιεί την ηγετική της θέση στο ενεργειακό τοπίο της χώρας.

 

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού για την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου Motor Oil με ορίζοντα το 2030», τονίζει ο όμιλος και προσθέτει: «Η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΑΝΕΜΟΣ RES θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την MORE, καθώς πλέον η MORE μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργίας, ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης των έργων της και να επωφεληθεί από την πλήρη αυτονομία στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΝΕΜΟΣ RES.

 

Ειδικότερα, η ενοποίηση των οργανογραμμάτων των δυο εταιρειών θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός ενιαίου οργανωτικού σχήματος ενώ η MORE θα διαθέτει απόλυτη κυριότητα στα έργα ΑΠΕ της ΑΝΕΜΟΣ RES τα οποία βρίσκονται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης».

 

Η MORE διαθέτει χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 2.2 GW. Το 2023, αδειοδοτήθηκαν περισσότερα από 450 MW νέα έργα με περιβαλλοντικές άδειες, ενώ λήφθηκαν τελικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο για 287 MW.