ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τι συμβαίνει με τη Landis+Gyr. 10 χρόνια χωρίς έργο από το Ελληνικό Δημόσιο
Προσφυγή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, εφόσον δεν δικαιωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ανήγγειλε Landis & Gyr
Πρόκειται για την εταιρεία κατασκευής έξυπνων μετρητών ενεργειακής κατανάλωσης η οποία αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια μετρητών κατανάλωσης ρεύματος.

Ρεπορτάζ Μιχάλης Φιλιάνδρας-Χαρά Βαραβέρη

 • Ο κ. Werner Lieberherr, Διευθύνων Σύμβουλος της Landis+Gyr Group AG και ο κ. Αριστείδης Παπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Landis+Gyr S.A., παραχώρησαν χθες έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο New Hotel

Στη συνέντευξη τονίστηκε εξ αρχής ότι η εταιρεία κατέχει το μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα (Κόρινθο) που απασχολεί 900 εργαζόμενους και εξάγει την παραγωγή σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η Landis & Gyr προσέφυγε ήδη κατά της απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (η οποία απέρριψε την προσφυγή) καθώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας αφενός αναστολή του διαγωνισμού (η απόφαση επ’ αυτού αναμένεται σε 15 ημέρες) και αφετέρου ακύρωση της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή, για την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί σε ορίζοντα 2,5 μηνών.

 

Αναφέρονται συνοπτικά οι εξελίξεις

 • Η Landis+Gyr στις 10-6-22 υπέβαλε αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ.
 • 23-12-2023    Απόφαση του ΔΕΔΔΗE για αποκλεισμό Landis+Gyr από την Προεπιλογή
 • 2-01-2023     Υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής ενώπιον της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 • 28-2-2023    Απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 • 9-3-2023      Υποβολή Αίτησης ακύρωσης και αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας

 

 • Γιατί η αποκλείστηκε η Landis+Gyr από τον διαγωνισμό;

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ ισχυρίζεται ότι η Landis+Gyr AG παρέλειψε να δηλώσει την Landis+Gyr A.Ε. στην Κόρινθο ως υπεργολάβο για την κατασκευή των μετρητών στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και δεν συμπλήρωσε την Ενότητα Δ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (ESPD).

 

 • Παρέλειψε πράγματι η Landis+Gyr να δηλώσει ως υπεργολάβο τη Landis+Gyr A.Ε.;

 

Όχι. Η Landis+Gyr AG ακολούθησε τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις οποίες, η Ενότητα Δ πρέπει να συμπληρώνεται για φορείς στην δυναμικότητα των οποίων δεν βασίζεται ο προσφέρων. Η Landis+Gyr AG συμπλήρωσε την Ενότητα Γ (Πληροφορίες σχετικά με την Εξάρτηση από την Δυναμικότητα άλλων Φορέων) για τη Landis+Gyr A.Ε., καθώς η Landis+Gyr A.Ε. αποτελεί φορέα στην παραγωγική δυναμικότητα του οποίου βασίζεται η Landis+Gyr AG προκειμένου να πληροί τα κριτήρια επιλογής. Επίσης, η Landis+Gyr AG ανέφερε ότι η Landis+Gyr A.Ε, είναι ο φορέας παραγωγής των μετρητών τουλάχιστον τέσσερις φορές σε βασικά σημεία της αίτησης του διαγωνισμού: Στη Συνοδευτική Επιστολή, την Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, τη Δήλωση Δέσμευσης για Εξάρτηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Δυναμικότητας, και το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης.

 

 • Αναφορές στην Ελλάδα στην Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 

Αναφορά 1 – Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή, ως μέρος της αίτησής συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αναφέρει ρητά στη δεύτερη σελίδα ότι οι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ θα κατασκευαστούν στην Κόρινθο από την Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 2

– Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, Ελλάδα Η Landis+Gyr δηλώνει σε αυτό το έγγραφο ότι οι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ θα παράγονται στην Ελλάδα από την Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 3

Δήλωση Δέσμευσης για Εξάρτηση Τεχνικής και Επαγγελματικής Δυναμικότητας στην Κόρινθο, Ελλάδα

Η Landis+Gyr επιβεβαιώνει την παραγωγική υποδομή και την απαιτούμενη παραγωγική δυναμικότητα για την υποστήριξη των παραδόσεων έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδων επικοινωνίας και εξοπλισμού πεδίου στην Κόρινθο από τη Landis+Gyr A.Ε.

Αναφορά 4

– Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, Μέρος II, σελίδα δύο Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι ο οικονομικός φορέας είναι η Landis+Gyr A.Ε. η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα

Αναφορά 5

– A20 Παράρτημα X Πίνακας συμμόρφωσης – υπογεγραμμένο Το έγγραφο επιβεβαιώνει την παραγωγική δυναμικότητα και τις σχετικές πιστοποιήσεις ISO της Landis+Gyr A.Ε. στην Ελλάδα ως τόπο παραγωγής

 

Αίτηση Συμμετοχής– Αναφορά 1

 

Συνοδευτική επιστολή

Η συνοδευτική επιστολή, ως μέρος της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, αναφέρει ρητά στη δεύτερη σελίδα ότι οι μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ θα κατασκευαστούν στην Κόρινθο από την Landis+Gyr A.Ε.

 

 • Ο ΔΕΔΔΗΕ επανήλθε στη Landis+Gyr για να διευκρινίσει τυχόν στοιχεία που θεωρούσε ότι ήταν ασαφή;

 

Όχι δεν το έπραξε. Ακόμη και αν υπήρχε κάποια ασάφεια, ο ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του νόμου, υποχρεούται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Προσφέροντα Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζήτησε ποτέ διευκρινίσεις από τη Landis+Gyr, αλλά αναγνώρισε ότι πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις για την προεπιλογή – κάτι που δεν θα συνέβαινε χωρίς τη δήλωση και την εξάρτηση από τη Landis+Gyr A.Ε.

 

 • Αξιολόγηση των κριτηρίων πρόκρισης από τον ΔΕΔΔΗΕ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ δηλώνει ρητά στο 5.8 ΑΡΧΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ότι η Landis+Gyr πληροί τα κριτήρια πρόκρισης της Οικονομικής Ικανότητας, Επαγγελματικής Συνάφειας, Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας (Σχετική Εμπειρία και Παραγωγική Ικανότητα) και έχει υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά

 

 • Επόμενα βήματα;
 •  

Η Landis+Gyr AG ζητά την ακύρωση της απόφασης και την αναστολή εκτέλεσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκφράστηκε η βεβαιότητα εκ μέρους της εταιρείας  ότι το δίκαιο θα επικρατήσει.

 

 • Η Landis+Gyr στην Ελλάδα
 • 51 χρόνια ισχυρής και συνεχώς αναπτυσσόμενης παρουσίας στην Ελλάδα Επενδύσεις 60 εκατ. ευρώ στην Κόρινθο μόνο τα τελευταία 5 χρόνια 900+ εργαζόμενοι στην Κόρινθο, με διπλασιασμό των θέσεων εργασίας από το 2015
 • Η μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα στην Ευρώπη, με εξαιρετικά αποτελέσματα για την παγκόσμια πελατειακή μας βάση και την τοπική βιομηχανία
 • Η Κόρινθος αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη περισσότερων από 80 από τις κύριες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη
 • Η Κόρινθος παράγει περισσότερα από 10 εκατομμύρια μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ετησίως Σήμερα, το ~75% εξάγεται στην Ευρώπη και το υπόλοιπο ~25% στις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας
 • Η μοναδική εταιρεία παραγωγής Έξυπνων Μετρητών στην Ελλάδα. Επανεξετάζονται οι επενδύσεις που ανακοινώσαμε σε τομείς με υψηλή δυναμική ανάπτυξης, όπως η παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων
 • Εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τον ΔΕΔΔΗΕ και την Ελλάδα στην προσπάθεια βελτίωσης της διαχείρισης της ενέργειας και την απεξάρτηση του δικτύου από τον άνθρακα για μια πιο βιώσιμη Ελλάδα
 • Ως η μόνη εταιρεία με εγχώρια παραγωγή μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουμε στους υπαλλήλους μας στην Κόρινθο να αγωνιστούμε για την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό, αναφέρθηκε στην έκτακτη συνέντευξη τύπου


 

 • Βασικά μηνύματα

 

Η Landis+Gyr παρείχε ορθές πληροφορίες, σύμφωνα με την Προκήρυξη και τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ Ο ΔΕΔΔΗΕ σε καμία φάση της διαδικασίας δεν ζήτησε κάποια διευκρίνιση

Όπως γίνεται σαφές στην αίτησή μας, η Κόρινθος είναι το μεγαλύτερο και μοναδικό εργοστάσιο μεγάλων όγκων παραγωγής της Landis+Gyr στην Ευρώπη, που παράγει για τις αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ασίας – Ειρηνικού.

 

Συνεπώς ήταν αυτονόητο ότι η παραγωγή των έξυπνων μετρητών για τον ΔΕΔΔΗΕ θα γινόταν στην Κόρινθο. Η Landis+Gyr, ηγέτης του κλάδου, αποκλείστηκε κατά το στάδιο της προεπιλογής Πιστεύουμε στην Ελλάδα και έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τους υπαλλήλους μας και μια δίκαιη ευκαιρία να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό, ανέφεραν οι εκπρόσωποι της εταιρείας 

 

 • Γιατί να αποκλειστεί η μοναδική Εταιρεία με εργοστάσιο στην Ελλάδα χωρίς να ζητηθεί καμία διευκρίνιση;

 

   Πρόσθεσαν ότι αν υπήρχε ασάφεια ο ΔΕΔΔΗΕ βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας υποχρεούτο να ζητήσει διευκρινίσεις από τον προσφέροντα. Ανέφεραν ακόμη ότι αν δεν ευοδωθούν οι προσφυγές της εταιρείας, τότε οι επενδύσεις που γίνονται ή σχεδιάζονται στο εργοστάσιο της Κορίνθου, μεταξύ άλλων για την παραγωγή φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, θα επανεξεταστούν.

 

 • Τι σήμαινε η επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη ένα μήνα πριν στις εγκαταστάσεις της Landis+Gyr στον Ισθμό;

Tην επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, πληροφορήθηκαν ξαφνικά οι δημοσιογράφοι. Τον κ. Γεωργιάδη συνόδευε o υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας.

Συζήτησαν με μέλη του ΔΣ, οι οποίοι ήρθαν από την Ελβετία, ξεναγήθηκαν στους χώρους παραγωγής του Εργοστασίου και στις νέες εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με πηγές της δημοσιογραφικής μας ομάδας ο κ. Werner Lieberherr ήταν εμφανώς δυσαρεστημένος, λόγω των εξελίξεων ενώ η πληροφορία για επανεξέταση των νέων επενδύσεων στο εργοστάσιο του Ισθμού, είχε ήδη φτάσει στα αυτιά του Υπουργού…


Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία επί 10 συναπτά έτη δεν έχει αναλάβει ποτέ έργο για το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που αφ΄ενός προκαλεί αλγεινή εντύπωση, αφού όπως προαναφέρθηκε είναι η μοναδική εταιρεία κατασκευής έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα και αφετέρου πώς γίνεται να μιλάμε για επενδύσεις εκατομμυρίων στην Κορινθία και να καμαρώνουμε για την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά  το Κράτος να μην συνδράμει τις κορινθιακές εταιρείες και να σφυρίζει αδιάφορα…

 

H Landis+Gyr τιμά τα 50 χρόνια της υπερσύγχρονης παραγωγικής της μονάδας στην Ελλάδα 

 

Η ευρωπαϊκή ηγετική ομάδα του Ελβετού παρόχου ολοκληρωμένων λύσεων διαχείρισης ενέργειας επισκέφτηκε την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής του Ομίλου στην Κόρινθο για να τιμήσει τα 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα. Η υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με ετήσια παραγωγική δυνατότητα που υπερβαίνει τα έξι εκατομμύρια μετρητές  συνεισέφερε στην ισχυρή επίδοση της Landis+Gyr κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

 

Κόρινθος, 21 Ιουνίου 2022. Το 2022 αποτελεί μια ξεχωριστή χρονιά για τη Landis+Gyr καθώς τιμά τα 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή ηγετική ομάδα του Ομίλου επισκέφθηκε τις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην Κόρινθο για να τιμήσει το γεγονός και, με την ευκαιρία, διοργάνωσε μια συνάντηση των διευθυντικών στελεχών για να εξετάσει τις κορυφαίες προτεραιότητες και να καθορίσει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη των επόμενων στόχων στην κατεύθυνση της λειτουργικής αριστείας.

 

Η επίσκεψη έρχεται μετά από μια επιτυχημένη οικονομική χρονιά για τη Landis+Gyr. Έχοντας διαθέσει, μεταξύ άλλων, 11 εκατομμύρια μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας στην Γαλλική Enedis και 2,5 εκατομμύρια στη Βελγική Fluvius, η περιοχή της EMEA συνεισέφερε 590,1 εκατομμύρια δολάρια στα συνολικά έσοδα 1.464,0 εκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας παγκοσμίως, με το προσαρμοσμένο EBITDA της περιοχής να διαμορφώνεται στα 25,7 εκατομμύρια δολάρια.

 

Η Landis+Gyr αναγνωρίστηκε επίσης ως εταιρεία Προηγμένων Υποδομών Μέτρησης (ΑΜΙ) της χρονιάς για το 2022 από την Frost & Sullivan για την δημιουργία σημαντικής αξίας και τεχνολογικών καινοτομιών στον κλάδο.  Μετά την ανακοίνωση του στόχου να επιτύχει η εταιρεία ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως το 2030, η Landis+Gyr συνέβαλε το οικονομικό έτος 2021 στην αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που υπερβαίνουν τα εννέα εκατομμύρια τόνους, ενώ εντάχθηκε στην πρωτοβουλία Science Based Target (SBTi) για τη περαιτέρω μείωση των εκπομπών.

 

Η Landis+Gyr λειτουργεί από το 1972 στην Ελλάδα και σήμερα  απασχολεί πάνω από 550 εργαζομένους στην Κόρινθο. Μετά από περαιτέρω επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, η υπερσύγχρονη εγκατάσταση διαθέτει πάνω από 30 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής για την παραγωγή έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τα έξι εκατομμύρια μετρητές. Τηρώντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας στο σχεδιασμό και την κατασκευή, η εγκατάσταση πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα ISO στη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση του περιβάλλοντος, την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και την ασφάλεια πληροφοριών.

 

«Αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να πλοηγηθούν στην ενεργειακή μετάβαση – από την υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, έως τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του δικτύου διανομής. Για τον λόγο αυτό, το χαρτοφυλάκιο μας στον τομέα των Υπηρεσιών Διαχείρισης Ενέργειας περιλαμβάνει έξυπνους μετρητές, συστήματα έξυπνων δικτύων και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων», σχολιάζει ο Bodo Zeug, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και επικεφαλής της Landis+Gyr EMEA. «Η παραγωγική μας μονάδα στην Κόρινθο είναι ιδιαίτερα σημαντική από αυτή την άποψη, καθώς μας βοηθά να αξιοποιήσουμε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην παραγωγή για να προσφέρουμε καινοτομία σε κλίμακα, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις παγκόσμιες αγορές μας».

 

Ως η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής της Landis+Gyr στην Ευρώπη και η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το εργοστάσιό της στο Μεξικό, η εγκατάσταση της Κορίνθου έχει αναλάβει την κατασκευή οικιακών και βιομηχανικών μετρητών που μέχρι πρόσφατα παράγονταν στο Zug της Ελβετίας και στο Stockport στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εργοστάσιο παράγει σήμερα όλους τους σύγχρονους οικιακούς και βιομηχανικούς έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των E360 LTE και E660 που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, και πωλούνται στην Αυστρία, την Ελβετία, τη Δανία, την Πολωνία, την Κροατία, τη Βοσνία, τη Φινλανδία, τη Σλοβενία, ενώ ​παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση από άλλους Διαχειριστές Δικτύου χωρών της EMEA.

«Είμαστε περήφανοι για την ισχυρή παρουσία μας στην Ελλάδα εδώ και μισό αιώνα», προσθέτει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Landis+ Gyr Ελλάδος Αριστείδης Παππάς. «Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που έχουμε συσσωρεύσει στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε έξυπνους μετρητές που βοηθούν τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τις χώρες παγκοσμίως να αναβαθμίσουν την ενεργειακή τους υποδομή και να επιτύχουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης».

 

 • αποκλειστικά για το Loutrakiblog.gr  και το Κοrinthia24.gr