ΔΕΔΔΗΕ

Συνεχίζονται τα πολύ σημαντικά έργα υπογειοποίησης και αναδιάταξης των δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ στην Κορινθία, από τα οποία κάποια έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη.
O Same84 δημιούργησε μια ιδιαίτερη τοιχογραφία στο κεντρικό κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ στην Κόρινθο στα πλαίσια τoυ προγράμματος δημόσιων τοιχογραφιών της UrbanAct, με την στήριξη του ΔΕΔΔΗΕ /Περιοχής Κορίνθου.