Συνεδρίασε η Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης επί θεμάτων Τουρισμού και Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
την Πέμπτη 4 Ιουλίου

Με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρατάξεων για την πορεία των θεμάτων που αφορούν τον τομέα του Τουρισμού, συνεδρίασε την Πέμπτη 4 Ιουλίου, η σχετική Επιτροπή Ενημέρωσης και Διαβούλευσης, στην έδρα της Περιφέρειας, την Τρίπολη.

Κεντρικά ζητήματα ήταν η ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Τουρισμού, που έγινε, την περασμένη εβδομάδα, στην Αθήνα, καθώς και η ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής, Αθανάσιος Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Προχωρήσαμε στη συνεδρίαση με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρατάξεων για όσα κάνουμε στον τομέα του τουρισμού.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση ότι η περιφερειακή ανάπτυξη συμβαδίζει με τις τουριστικές προτεραιότητες και ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων των φορέων.

Πραγματοποιήθηκε και ευρύτερη συζήτηση, όχι μονό περί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως η ταυτότητα του προορισμού, η στρατηγική της Περιφέρειας για θέματα πολιτισμού και οι μηχανισμοί συνεργασίας με άλλους εταίρους του οικείου οικοσυστήματος του Τουρισμού».