ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

31/01/2024 @ 18:48
Με τη γνωστή μέθοδο του «Πόντιου Πιλάτου» παρά την έντονη αντίδραση των παρατάξεων της Αντιπολίτευσης, ανέβαλε το θέμα για να εκφράσει άποψη η Δημοτική Αρχή και για να προσέλθει η επενδύτρια εταιρεία