Κιάτο: Διάθεση κλιματιζόμενης αίθουσας στα ΚΑΠΗ
για την αντιμετώπιση του επερχόμενου καύσωνα

✅ Διάθεση Κλιματιζόμενης Αίθουσας
✅ Οδηγίες Προστασίας από τον καύσωνα