Μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ αναδείχθηκε ο Αντιδήμαρχος Kορίνθου
το υχαριστήριο μήνυμα του Αντιδημάρχου

Μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ αναδείχθηκε ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βαγγέλης Παπαϊωάννου

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά, τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκαναν να με ορίσουν ως μέλος της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ.

Μέσα από αυτή τη θέση και τόσο με τα μέλη της Επιτροπής όσο και με τον Πρόεδρο της Θανάση Μαμάκο (Δήμαρχος Λαρισαίων), θα προωθήσουμε όλα εκείνα τα ζητήματα, που αφορούν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ως αποτέλεσμα θα έχουν την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.