Ο «χάρτης» των πληρωμών από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για αυτή την εβδομάδα
από 17 έως 21 Ιουνίου

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης θα καταβληθούν 72.700.677 ευρώ σε 76.052 δικαιούχους από 17 έως 21 Ιουνίου.

Από e-ΕΦΚΑ

Από 17 έως 21 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 20 Ιουνίου θα καταβληθούν 14.150.677 ευρώ σε 32.067 δικαιούχους για Επιδόματα Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.

Από ΔΥΠΑ

14 εκατ. ευρώ σε 23.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
9 εκατ. ευρώ σε 110 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
50 χιλ. ευρώ σε 25 δικαιούχους του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
700 χιλ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.