Νεμέα: Ξεπέρασε κλαθε προσδοκία η προσέλευση του κόσμου στους δωρεάν προληπτικούς ελέγχους φλεβών - αρτηριών
για δεύτερη φορά