Νεμέα: Πρόσκληση συμμετοχής για τη 2η φάση του Προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου σε όλο το γυναικείο πληθυσμό του δήμου
από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας