Νεμέα: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η προσέλευση στους δωρεάν προληπτικούς ελέγχους φλεβών και αρτηριών
στις 17 και 18 Ιουνίου