Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι φλεβών στο Δήμο Νεμέας
17 και 18 Ιουνίου