Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Κυκλοφόρησε το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του Ευρωπαϊκού Έργου LOOP
Το έργο αφορά την ανάπτυξη, την πιλοτική δοκιμή και την αξιολόγηση ενός προγράμματος υποστήριξης νέων εκπαιδευτικών με βάση το θεσμό του μέντορα στα σχολεία.
  • Οι συνεργάτες του LOOP σας προσκαλούν με χαρά να συμμετάσχετε σε μια σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία!

Για τι πρόκειται: Μια ευρωπαϊκή έρευνα για τα προγράμματα εισαγωγής στην διδασκαλία για νέους εκπαιδευτικούς, με βάση την πολύτιμη πρακτική της καθοδήγησης από ομότιμους, ως μεντόρων.
 

Ομάδα-στόχος: Εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων στην Ευρώπη 
 

Κινητοποιήστε το ευρωπαϊκό σας δίκτυο: Για να ενισχύσουμε τα αποτελέσματά μας, επιδιώκουμε τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων από όλες τις χώρες της ΕΕ και ιδιαίτερα από εκείνες που δεν συμμετείχαν στις δραστηριότητες του έργου LOOP (χώρες που συμμετέχουν PT, ES, EL, SL, HR).

 

🕘 Καταληκτική ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2023

🌐 Γλώσσες: Η έρευνα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά.

⏳ Απαιτούμενος χρόνος: 10-12 λεπτά

 

Στόχός: Να συμβάλει στη βαθύτερη κατανόηση των κυρίαρχων αντιλήψεων και εμπειριών όσον αφορά τα προγράμματα εισαγωγής στην διδασκαλία των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη.

Μοιραστείτε τις απόψεις σας, διαδώστε την στο ευρωπαϊκό σας δίκτυο και υποστηρίξτε την αλλαγή!

NEW στον ιστότοπο του Loop :·        

  •        Πρόγραμμα Εισαγωγής στη Διδασκαλία για Εκπαιδευτικούς στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σλοβενικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Κροατικά.
  •        Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων στα Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σλοβενικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Κροατικά.
  •       Νέα για την υλοποίηση Σεμιναρίων Πολιτικής στην Πορτογαλία, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Κροατία.
  •        Νέα για την υλοποίηση των πιλοτικών δοκιμών που έγιναν στην Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κροατία.

 

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ LOOP
 

Ακολουθώντας τη συμμετοχική προσέγγιση, όλες οι χώρες-εταίροι συμμετείχαν σε πιλοτικές δοκιμές προκειμένου να ελεγχθούν και να προσαρμόσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων "Εισαγωγή εκπαιδευτικών" και "Επιμόρφωση μεντόρων" στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.

Κατά την ετήσια υλοποίηση των δοκιμών πεδίου σε 5 χώρες, πετύχαμε τη συμμετοχή 350 μεντόρων και 467 νέων εκπαιδευτικών. Η συνολική ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες ήταν πολύ θετική!

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Διακρατική συνάντηση στο Ζαντάρ, Κροατία

 

Στις 5-6 Ιουλίου, οι εταίροι συναντήθηκαν στο Zadar, φιλοξενόυμενοι από τον εταίρο Petit Philosophy Association και συζήτησαν για την εφαρμογή των πιλοτικών δοκιμών σε εθνικό επίπεδο. Μελετήθηκε το 2ο Δελτίο Πολιτικής (PB2) και οι σχετικές δράσεις χάραξης πολιτικής, ενώ ακολούθησε συζήτηση σχετικά με το PB3 και μια επισκόπηση των παραδειγμάτων της Λευκής Βίβλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ένα world café με 5 Κροάτες καθηγητές.

 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ LOOP

Η κοινοπραξία LOOP γιορτάζει και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την εγγραφή περισσότερων από 900 μελών από 12 χώρες στο δίκτυο LOOP!

Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και με χαρά σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις νέες δραστηριότητές μας και να προσκαλέσετε με τη σειρά σας νέα μέλη στο δίκτυο the LOOP network.

Γίνετε μέλος

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ LOOP

Με χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Τελικό συνέδριο του LOOP με θέμα:

 

Ενισχύοντας την εκπαίδευση - Αποτελεσματικές πολιτικές εισαγωγής στη διδασκαλία για την προώθηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού στην Ευρώπη

 

ΠΟΤΕ: 20 Φεβρουαρίου 2024

ΠΟΥ: Πανεπιστήμιο Λισαβόνας, Πορτογαλία