ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η εταιρεία απέσπασε βραβείο στην κατηγορία “Εξωστρεφής μεταποιητική δραστηριότητα” για την εξαιρετική επίδοση των εξαγωγών της , την προσήλωση στις αγορές που δραστηριοποιείται, καθώς και για τα αποτελέσματα των δράσεών της.