Ξυλόκαστρο: Ανοιχτή θα παραμείνει και το καλοκαίρι η Κοινωνική Ιματιοθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου
κάθε ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ από 09.00 έως 12.00

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Κοινωνική Ιματιοθήκη κάθε ΤΡΙΤΗ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ από 09.00 έως 12.00 με πόρτες ανοιχτές θα παραλαμβάνουν προσφορές διαφόρων ειδών για τους ωφελούμενους.