Μεγάλες καθυστερήσεις στην Εθνική Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω τροχαίου
στο ύψος του Ασπροπύργου
  • Καθυστερήσεις στην Εθνική Αθηνών-Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουσης

Τροχαίο πριν λίγο στο ύψος του Ασπροπύργου, στο σημείο όπου εκτελούνται εργασίες για το καλώδιο υπερυψηλής τάσης