Χρίστος Δήμας στον ΕΤ: Νέος φορέας για την ενίσχυση του ελληνικού βιβλίου
Δέκα χρόνια μετά τον επίλογο του επί δύο δεκαετίες θεσμικού εκπροσώπου του βιβλίου Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), η δημιουργία νέου εθνικού φορέα για τον κλάδο βρίσκεται στην τελική ευθεία.

«Εντός του τρέχοντος μήνα αναμένεται η ανάρτηση του σχετικού σχεδίου νόμου για δημόσια διαβούλευση, το οποίο στη συνέχεια θα εισαχθεί για συζήτηση στο Κοινοβούλιο», επιβεβαιώνει στον «Ε.Τ.» της Κυριακής ο υφυπουργός Πολιτισμού, Χρίστος Δήμας, και μας συστήνει τα σύγχρονα «εργαλεία» του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ).
«Το ΕΛΙΒΙΠ έχει μια μελετημένη δομή που καλύπτει όλο το φάσμα για την ενίσχυση του οικοσυστήματος του βιβλίου. Η θεσμική ενδυνάμωση του φορέα και η τακτική επιχορήγησή του αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες για τη θεμελίωσή του και κατ’ επέκταση για την προστασία του ελληνικού οικοσυστήματος του βιβλίου», σημειώνει ο κ. Δήμας και επισημαίνει πως ο νέος φορέας για το βιβλίο πρόκειται να χαράξει μια εθνική στρατηγική για το βιβλίο, «βάζοντάς το στο επίκεντρο».

Αύξηση της εξωστρέφειας του χώρου με δυναμική παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου και αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών γραμμάτων αποτελούν τους δύο κύριους άξονες που θα αναπτυχθούν η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και η υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Ελληνικό Ιδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ) θα διαθέτει 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, θα απαρτίζεται από πρόεδρο και αντιπρόεδρο, τρία μέλη από το υπουργείο Πολιτισμού, ένα από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το υπουργείο Εξωτερικών, την Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά και εκπροσώπους του κλάδου, των εκδοτών, των βιβλιοπωλών, των συγγραφέων και μεταφραστών. Κάποιες από τις αρμοδιότητες του φορέα είναι η προαγωγή των ελληνικών γραμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού μέσου, η καλλιέργεια αναγνωστικών πρακτικών σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, με έμφαση τα παιδιά και τους εφήβους, η ανάπτυξη δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ελληνικού κλάδου του βιβλίου, η μέριμνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον Ελληνισμό της Διασποράς, καθώς και η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες.

Οπως μας περιγράφει ο κ. Δήμας, αξίζει να τονιστούν «η λειτουργία και η ανάπτυξη της βάσης δεδομένων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής “ΒιβλιοΝet”, καθώς και ευρύτερα η λειτουργία και ο συντονισμός συστημάτων, δεδομένων, στατιστικών, ψηφιακών και οπτικοακουστικών αρχείων και καταλόγων που σχετίζονται με το βιβλίο και τους επαγγελματίες του κλάδου. Παράλληλα, μέσω του ΕΛΙΒΙΠ, αναπτύσσεται περαιτέρω και το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων σε ξένες γλώσσες “GreekLit”, το οποίο αφορά έργα που έχουν ήδη εκδοθεί στην ελληνική γλώσσα. Ενώ, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, το ΕΛΙΒΙΠ έχει στόχο να προαγάγει το ελληνικό βιβλίο με κάθε φυσικό ή ψηφιακό μέσο στο ευρύ κοινό και να συμβάλει στην προβολή των ελληνικών γραμμάτων».

Χρόνια αιτήματα

Σύμφωνα με τον κ. Δήμα, το ΕΛΙΒΙΠ θα επιλύσει χρόνια αιτήματα των δημιουργών, μεταφραστών, συγγραφέων, των εκδοτών και των βιβλιοπωλών. «Με την ίδρυση του ΕΛΙΒΙΠ, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση του οικοσυστήματος του βιβλίου, αλλά και για τη στήριξη των ανθρώπων του χώρου, καθώς τα αιτήματα και οι ανάγκες τους θα αντιπροσωπεύονται πλέον από έναν επίσημο φορέα. Μέσω του ΕΛΙΒΙΠ, δηλαδή, οι επαγγελματίες του χώρου αποκτούν τη δική τους φωνή, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα χάραξης πολιτικών και υλοποίησης δράσεων».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στο ΕΛΙΒΙΠ. «Ο νέος φορέας θα έχει την εξασφαλισμένη τακτική χρηματοδότηση από την Πολιτεία, αλλά και σημαντική ευελιξία, ώστε να μπορεί να αντλεί πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα», σημειώνει ο υφυπουργός Πολιτισμού και επισημαίνει «τα χρηματοδοτικά εργαλεία του φορέα θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα, καθώς το ΕΛΙΒΙΠ θα μπορεί να αντλεί πόρους από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, χορηγίες και δωρεές ή και από την αξιοποίηση κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων».

Αναβαθμίζεται η φιλαναγνωσία στη χώρα

«Ανάμεσα στους σκοπούς του ΕΛΙΒΙΠ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και εκστρατειών φιλαναγνωσίας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων», εξηγεί ο κ. Δήμας και επισημαίνει πως το ΕΛΙΒΙΠ πρόκειται να αναλαμβάνει δράσεις και να προωθεί τη συνεργασία με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με το βιβλίο και τα ελληνικά γράμματα, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών, των εκδοτικών οίκων, των βιβλιοπωλών, των συγγραφέων, των μεταφραστών, των επιμελητών, των εικονογράφων και των εδρών νεοελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ξένια Στούκα

eleftherostypos.gr