Δήμος Σικυωνιών: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου
Ποια θέματα μπαίνουν στο τραπέζι

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα θεάτρου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) την   13η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία  για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκδοση Ψηφίσματος περί «Διατήρησης  Ειρηνοδικείου Σικυώνος – (Κιάτου)» .

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίω  στη συγκρότησηΤοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης για την προώθηση και διακυβέρνηση  Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021-2027» και ορισμού Επικεφαλής χωρικού φορέα και Συμμετεχόντων χωρικών φορέων στη σύμπραξη της χωρικής αρχής των Δήμων για την υλοποίηση της ΟΧΕ.

3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της 6/2024 απόφασης της Ε.Ε. ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο Καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής έτους 2024 .

4. Έγκριση Καταστατικού και Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας (παραστημα1) του  Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Σικυωνίων.

5. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της πρότασης Ίδρυσης Εσπερινού ΕΠΑ. Λ. Κιάτου (μετά την αριθ. 11/2024 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης) .

6. Αποδοχή Προγράμματος «Άθλησης για Όλους»  μεγάλης διάρκειας περιόδου 2023-2024 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.

7. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .

8. Συγκρότηση  Επιτροπής «Κοινωνικού Παντοπωλείου»  & «Κοινωνικού Φαρμακείου». 

9. Συγκρότηση  Επιτροπής «Κοινωνικού Φροντιστηρίου».

10. Συγκρότηση Επιτροπής για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργημένου Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ».

11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2024-2025 .

12. Ορισμός  εκπροσώπου Δήμου Σικυωνίων στην Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ» Α.Ε.  Ο.Τ.Α.

13. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την διαχείριση αιτημάτων παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικών κτιρίων για την προβολή δραστηριοτήτων και πραγματοποίηση εκδηλώσεων (Κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής , πολιτιστικής , Καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρο 67, του Ν. 3463/2006 άρθρο 79 & Β.Δ.24.9/1958άρθρο 13 παρ.10 ε δ β και γ )

14. Αναγκαιότητα εξεύρεσης στεγασμένου χώρου στάθμευσης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου .

15. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης ακινήτου για την δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Πασίου (σύμφωνα με την αριθ. 10/2024 απόφαση του Κοινοτικού  Συμβουλίου .

16. Αναγκαιότητα ή μη απόκτησης ακινήτου για την κατασκευή δεξαμενής στην περιοχή «Βαλτσέικα» της Δημοτικής Κοινότητας Πασίου (σύμφωνα με την αριθ. 11/2024 απόφαση του Κοινοτικού  Συμβουλίου .

17. Παραχώρηση του Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ανατ. Τραγάνας για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ποδοσφαίρου μαθητών – τριων ΓΕΛ- ΕΠΑΛ ) Α’ φάση 2023-2024.

18. Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την διεξαγωγή Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης  μαθητών–τριων ΓΕΛ- ΕΠΑΛ ) Α’ φάση 2023-2024.