Η ανακοίνωση του δασαρχείου Κορίνθου για τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα
Σε τι αφορά η ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Δασαρχείου Κορίνθου σχετική με την υλοτομία, & εμπορία των Χριστουγεννιάτικων δέντρων: