Συνεδριάζει η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Αύριο, Τρίτη
  • Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 & ΩΡΑ  14:00  μ.μ   σε τακτική συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει με το άρθρο 11 του N.5043/2023 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 

  • Έγκριση δαπάνης για συντήρηση του εξοπλισμου φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για Έλεγχο, Επισκευή, Συντήρηση και Βελτίωση Εγκαταστάσεων Πυρασφάλειας Σχολικών Μονάδων βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια αναλωσίμων εργαλείων, κλειδιών, κλειδαριών και υλικών οργανικών επιστρωμάτων τεχνικών επιφανειών χρώματα κλπ.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια υλικών εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών μηχανημάτων μηχανοργάνωσης.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού αερισμού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για Έλεγχο, Επισκευή, και Συντήρηση Λεβητοστασίων και Εγκατάσταση Κλιματισμού – Αερισμού για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
  • Έγκριση δαπάνης για προμήθεια και συντήρηση κιγκλιδωμάτων για σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.