Συνεδριάζει αύριο το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
Ποια θέματα θα συζητηθούν
 • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στην αίθουσα  Δημοτικού Συμβουλίου του  Δημοτικού  Καταστήματος  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  20η   Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19:30μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018.

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

 • Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για τις Πράξεις «Α. Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας», «Β1. 
 • Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», «Β2.
 • Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης» και «Β3. Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σικυωνίων».
 • Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) και του Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου: «Έργα αποχέτευσης ομβρίων της πόλης του Κιάτου».
 • Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Κιάτου Ο.Τ. 12 σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 90 του ν. 4759/2020.
 • Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Γ΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση  του προϋπολογισμού (μετά την αριθ. 299/2023 απόφαση Ο.Ε.).
 • Επί του με αριθ. πρωτ. 20704/2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Κοπή δένδρων στην Κοινότητα Σουλίου».
 • Ανάκληση της αριθ. 67/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
 • Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 .
 • Επί αιτήματος της κ. Σταθούλη Ανδριανής, (εκπρόσωπο της ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.) περί,«Έγκρισης κυκλο- φοριακής σύνδεσης εντός οικισμού Καλλιάνων.
 • Επί αιτήματος του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Κιάτου περί, «Παραχώρησης δυο (2) αιθουσών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την πραγματοποίηση εκπαίδευσης ενηλίκων εθελοντών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων».
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή Σχολείου Κοινότητας Πανοράματος».
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σκυωνίων -1ου Ε.Π.»
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου  Στυμφαλίας  Δήμου Σκυωνίων -1ου Ε.Π.»
 • Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Κοινοτήτων Διμηνιού και Μεγάλου Βάλτου».
 • Καθορισμός θέσεων τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων κολύμβησης του Δήμου Σικυωνίων, (σύμφωνα με την αριθ. 25061/2023 απόφαση  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ/νση υδάτων .
 • Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ  του έργου με τίτλο: « Ανάπλαση πεζοδρομίων της  Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα  και των καθέτων αυτής», 3ος Ειδικός Προϋπολογισμός.
 • Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ  & της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου  Στυμφαλίας  Δήμου Σκυωνίων -1ου Ε.Π.».
 • Έγκριση του 1ου Α.Π. Ε. & 1ο ΠΚΤΜΝΕ  & της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την άρδευση εκτάσεων από τη γεώτρηση «ΜΠΡΙΜΙΖΑ» στην Κοινότητα Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων».
 • Έγκριση του 2ου Α.Π. Ε.  του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της  Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλύρα  και των καθέτων αυτής», 2ος Ειδικός Προϋπολογισμός.
 • Έγκριση του 2ου Α.Π. Ε.  του έργου με τίτλο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Δήμου Σικυωνίων (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)» .
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων».
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου».
 • Έγκριση της αριθ. 58/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα: «Αποζημίωση Προέδρου έτους 2023».
 • Έγκριση της αριθ. 59/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΔΕΔΗΣ» με θέμα:      «Τροποποίηση Προϋπολογισμού  έτους 2023».
 • Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2023,  (σύμφωνα και με την αριθ. 34/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
 • Έγκριση της 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023», (σύμφωνα και με την αριθ. 38/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
 • Έγκριση της 8ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023», (σύμφωνα και με την αριθ.43/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
 • Έγκριση  Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων»,
 • Έγκριση  Τροποποίησης Προϋπολογισμού  έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων» μετά την αριθ. 76905/15-9-2023 απόφαση του Υπ. Εσωτ. με θέμα: «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 2ης δόσης για το Πρόγραμμα (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)».