ΑΘΙΚΙΑ

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 853.118 ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.