ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κανένας Δήμος δεν μπορεί να τρέχει πίσω από αυτούς που ρυπαίνουν τα ρέματα και να γίνεται σκουπιδιάρης της... ασυνειδησίας τους αλλά και κανένας δήμος δεν μπορεί, πια, να συνεχίζει να αδιαφορεί για το περιβάλλον...
Το μεγαλύτερο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών πάρκων σε αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα
● 17 φωτοβολταϊκά πάρκα κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου με παραγωγική ισχύ 9,5MWp
● Ενεργειακή αυτάρκεια του αυτοκινητόδρομου έως το 2025
Πρόκειται για την τρίτη εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ResAlliance που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός Μεσογειακού δικτύου ανταλλαγής και διάδοσης γνώσης και καλών πρακτικών