ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

13/12/2023 @ 17:54
Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένα νέο βήμα στον ευρύτερο σχεδιασμό του αυτοκινητόδρομου για αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης και την επίτευξη του στόχου των «Μηδενικών Εκπομπών» έως το 2030.
02/02/2023 @ 13:12
Το υπουργείο απέρριψε τους ισχυρισμούς της εταιρείας λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου όπου γίνεται λόγος για φαινόμενα ανωτέρα βίας, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η Ολυμπία Οδός προτίθεται να υποβάλλει ένσταση κατά της παραπάνω απόφασης υποστηρίζοντας τη θέση της.