ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

29/11/2023 @ 09:33
Πρόκειται για την τρίτη εκδήλωση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ResAlliance που αποσκοπεί στην δημιουργία ενός Μεσογειακού δικτύου ανταλλαγής και διάδοσης γνώσης και καλών πρακτικών