ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ευχαριστούμε θερμά τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 12ο, 14ο Δημοτικά Σχολεία Κορίνθου, καθώς και τα Δημοτικά Λεχαίου, Άσσου και Περιγιαλίου για τη φιλοξενία.