ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Κανένας Δήμος δεν μπορεί να τρέχει πίσω από αυτούς που ρυπαίνουν τα ρέματα και να γίνεται σκουπιδιάρης της... ασυνειδησίας τους αλλά και κανένας δήμος δεν μπορεί, πια, να συνεχίζει να αδιαφορεί για το περιβάλλον...
540 μικροί κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων ο καθένας, δύο ειδών: πράσινος για τα σύμμεικτα απορρίμματα και μπλε για τα ανακυκλώσιμα υλικά τοποθετούνται σε κάθε σπίτι και το κάθε νοικοκυριό θα είναι υπεύθυνο για την σωστή διαλογή των απορριμμάτων και τον διαχωρισμό τους σε ανακυκλώσιμα ή μη.